Perła Bałtyku

REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU DOMKÓW LETNISKOWYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM PERŁA BAŁTYKU W ŁEBIE

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków letniskowych. Rezerwacji można dokonać telefonicznie bądź drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail. Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Ośrodka należy w ciągu 3 dni dokonać wpłaty 30 % zadatku liczonego od całej kwoty deklarowanego pobytu.

Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

REZERWACJA I ZADATEK

1.Uzgodnioną rezerwację (telefoniczną lub mailową ) należy potwierdzić wpłacając 30% zadatek na konto naszej firmy w Banku PKO BP. Dane do przelewu:

Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA BAŁTYKU ŁEBA ul. Nadmorska 18 Łeba 84-360 Nr konta: 12 1020 1853 0000 9702 0078 1609

wraz z dopiskiem „rezerwacja domku/pokoju … osobowego z aneksem/bez aneksu w terminie od … do … – imię i nazwisko osoby rezerwującej pobyt”.

2. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia rezerwacji przez Recepcję Ośrodka (telefonicznej bądź mailowej). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

3. Domki i pokoje w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) wynajmowane są w systemie tygodniowym, w którym pobyt rozpoczyna się w sobotę lub niedzielę i też tak się kończy. W pozostałym okresie możliwy jest wynajem na doby.

4. Ze względu na komfort wypoczynku domki wynajmujemy zgodnie z określonym normatywem ilości osób. Dzieci bez względu na wiek wliczane są do liczby osób zamieszkujących domek. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwiększenie normatywu o maksymalnie 1 osobę/domek po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji ze strony Recepcji. Wiąże się to z dodatkową opłatą. Ośrodek nie zapewnia dodatkowych łózek i innych elementów wyposażenia dla osób ponad normatyw. Jednocześnie Recepcja Ośrodka Wypoczynkowego Perła Bałtyku Łeba zastrzega, iż nie przyjmuje reklamacji z tytułu zmniejszenia komfortu pobytu w związku z wykorzystaniem domku przez zwiększoną liczbę osób.

5. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

6. Opłatę za cały pobyt zgodnie z rezerwacją (pomniejszą o wpłacony zadatek) Wynajmujący wpłaca gotówką lub kartą płatniczą przy zameldowaniu.

7. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt zgodnie wcześniej dokonaną rezerwacją nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Ośrodka, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, zawodowe, nagła choroba, niesprzyjające warunki pogodowe itp.).

8. W przypadku przyjazdu w godzinach wieczorno-nocnych (po godzinie 20:00) prosimy o kontakt z Recepcją w celu uzgodnienia sposobu zameldowania.

9. W przypadku niestawienia się i braku kontaktu w dniu przyjazdu rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacony zadatek przepada.

10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

11. Zasady zwrotu zadatku:

– w przypadku rezygnacji z pobytu w terminie powyżej 30 dni od deklarowanej daty przyjazdu wpłacony zadatek zostanie zwrócony w kwocie pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł
– w przypadku rezygnacji z pobytu w terminie od 14 do 30 dni od deklarowanej daty przyjazdu wpłacony zadatek zostanie zwrócony w wysokości 50%
– w przypadku rezygnacji z pobytu w terminie od 7 do 14 dni od deklarowanej daty przyjazdu wpłacony zadatek zostanie zwrócony w wysokości 10%
– w przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 7 dni od deklarowanej daty przyjazdu wpłacony zadatek przepada.

12. Zwroty zadatków dokonywane są na konto, z którego dokonano wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia rezygnacji z pobytu przez Recepcję Ośrodka Perła Bałtyku Łeba.

13. Zmiana terminu pobytu możliwa jest po uzgodnieniu z Recepcją Ośrodka (telefonicznie lub mailowo). Wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 150 zł płatna na konto Ośrodka w ciągu 1 dnia od daty otrzymania potwierdzenia o możliwości zmiany terminu rezerwacji. Ośrodek zastrzega, iż zmiana terminu pobytu związana jest z dostępnością miejsc i nie zawsze jest możliwa.

UŻYTKOWANIE DOMKU PODCZAS POBYTU

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

2. Recepcja ośrodka czynna jest w godzinach od 9.00 do 17.30. W innych godzinach kontakt w sprawach pilnych możliwy jest pod numerem telefonu 602-279-550. Prosimy o wyrozumiałe korzystanie z możliwości kontaktu w godzinach nocnych.

3. W dniu przyjazdu Ośrodek nie gwarantuje miejsca parkingowego ani zakwaterowania przed godziną 15.00. Istnieje możliwość przechowania bagażu w godzinach pracy recepcji tj. od 9.00 do 17.30.

4. W dniu wyjazdu Ośrodek nie gwarantuje miejsca parkingowego po godzinie 10.00 Chęć pozostawienia samochodu po godzinie 10.00 należy zgłosić i uzgodnić z Recepcją Ośrodka.

5. Ośrodek gwarantuje jedno płatne miejsce parkingowe na jeden domek. Przyjazd więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić z Recepcją Ośrodka w chwili rezerwacji. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie przyjazdu większymi samochodami typu BUS. Opłata za parking naliczana jest za każdy parkujący pojazd.

6. Parking na terenie Ośrodka Perła Bałtyku Łeba jest parkingiem niestrzeżonym. Pojazdu parkują na wyznaczonych i wskazanych przez pracownika Ośrodka miejscach parkingowych. Miejsca parkingowe nie znajdują się bezpośrednio przy domkach.

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie pojazdów oraz mienia w nich pozostawionego. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego.

8. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi pełną samodzielną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowania ostrożności podczas parkowania i poruszania się pojazdem na terenie parkingu oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych zarówno przez niego jak i osobę, której pojazd udostępnił.

10. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następują w domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

11. Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Zwracamy uwagę na możliwość dodatkowego ubezpieczenia w firmach ubezpieczeniowych.

12. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Recepcji Ośrodka.

13. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu pierwszej doby po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

14. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

15. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb. Na terenie obiektu znajduje się w pełni wyposażona, ogólnodostępna kuchnia, w której możliwe jest smażenie ryb oraz innych uciążliwych potraw. Kuchnia dostępna jest całą dobę.

16.Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku/pokoju (koszt 900 zł za usługę).

17.Ośrodek Perła Bałtyku Łeba nie zezwala na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich oraz innych spotkań masowych na jego terenie.

18. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. W pozostałych godzinach uprasza się o stosowne zachowanie, tak aby nie przeszkadzać pozostałym Wypoczywającym.

19. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

20. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji lub ochrony obiektu. Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wynajmującym.

21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

22. W Ośrodku Wypoczynkowym Perła Bałtyku Łeba wszystkie domki wyposażone są w zamontowane na stałe grzejniki elektryczne. Uruchamiane są one przez Pracowników Ośrodka po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uruchomienia w Recepcji Ośrodka. Grzejniki te włączane są całą dobę lub na pół doby (tj. od 20.00 do 8.00). Włączenie grzejnika wiąże się z dodatkową opłatą – informację o opłatach można uzyskać na stronie internetowej oraz w Recepcji Ośrodka.

23. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu czy telewizji.

25. Na terenie obiektu funkcjonuje bezpłatna sieć Wi-Fi. Ośrodek nie gwarantuje stałego, szybkiego połączenia z Internetem. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu, zmniejszenie prędkości przesyłanych danych, jak również problemów z konfiguracją posiadanego przez Wynajmującego sprzętu elektronicznego. Hasło do sieci Wi-Fi dostępne jest w Recepcji Ośrodka.

26. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością Gości (środki pieniężne, telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, biżuteria itp.)

27. Na terenie obiektu funkcjonuje plac zabaw dla dzieci. Korzystanie z niego odbywa się na podstawie Regulaminu Placu Zabaw, który wywieszony jest przy jego wejściu.

28. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz że zwierzęta nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym na terenie obiektu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkową opłatą – informację o opłatach można uzyskać na stronie internetowej oraz w Recepcji Ośrodka.

29. Oficjalną stroną internetową Ośrodka Wypoczynkowego Perła Bałtyku Łeba jest www.perlabaltykuleba.pl. Za treść umieszczoną na innych stronach internetowych Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

30. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

 

Przepraszamy za „prawniczy” język powyższego regulaminu, jednakże mamy nadzieję, że pozwoli to uniknąć nieporozumień.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem Pobytu.

Ośrodek Wypoczynkowy Perła Bałtyku Łeba

O NAS
Ośrodek Perła Bałtyku Łeba to kompleks domków letniskowych nad morzem usytuowanych w urokliwej i spokojnej części Łeby oddalone zaledwie 200 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży.
ADRES
Perła Bałtyku
ul. Nadmorska 18
84-360 Łeba

Nr konta:
12 1020 1853 0000 9702 0078 1609
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
NIP: 841-117-58-34
SOCIAL MEDIA